Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie − oczekiwania, wyzwania, perspektywy”

Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie − oczekiwania, wyzwania, perspektywy”

Opublikowany

300 uczestników, ponad 20 panelistów z Polski i Europy, 2  sesje plenarne i 3 panele dyskusyjne – tak można podsumować konferencję  zorganizowaną 25 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  zatytułowaną „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania,  wyzwania, perspektywy”. Jak co roku, organizatorem konferencji była  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a okazją – obchody Europejskiego Dnia Języków.


W trakcie konferencji paneliści i uczestnicy debatowali nad  rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do efektywniejszego i  skuteczniejszego nauczania języków obcych. O tym, jak przygotowywać  pedagogów do zawodu, by sprostali wyzwaniom współczesności, rozmawiali  prof. Michael Kelly, prof. Simon Borg, prof. dr hab. Joanna  Madalińska-Michalak, prof. Barry O’Sullivan oraz dr Paweł Poszytek,  dyrektor generalny FRSE.

Podczas paneli dyskusyjnych grono naukowe podjęło takie tematy jak:  wiedza, kompetencje i umiejętności nauczycieli, przygotowanie do zawodu,  warsztat nauczycieli języków obcych oraz ich rozwój. Dyrektor Generalny  FRSE zaznaczył: – Takie dyskusje są niezwykle ważne dla polskiego  środowiska nauczycielskiego, gdyż nadal znajomość języków obcych w  Polsce nie jest na najwyższym poziomie. Dzięki takim spotkaniom szansę  na coraz lepsze nauczanie mają przyszłe pokolenia uczniów. Posługiwanie  się językiem obcym jest i będzie jedną z kluczowych kompetencji na rynku  pracy w XXI wieku.

W panelu „Jak doskonalić warsztat nauczycieli języków? Rozwój  zawodowy nauczycieli języków” wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata  Kornhauser-Duda, która honorowym patronatem objęła tegoroczne  wydarzenie. Wspólnie z innymi uczestnikami wysłuchała debaty dotyczącej  nowych kierunków w kształceniu nauczycieli języków obcych.

– My jako nauczyciele odgrywamy swoistą rolę ambasadorów – nie tylko  swojego kraju, ale także ambasadorów tego kraju, którego języka  nauczamy. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w ten sposób budujemy postawę  tolerancji naszych uczniów, ale przede wszystkim budujemy bardzo  pozytywne, pozapolityczne relacje – podkreśliła Małżonka Prezydenta RP  na zakończenie panelu.

W trakcie sesji moderowanej przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka,  dyskutowano nad perspektywami, przed którymi aktualnie stoją  nauczyciele. Paneliści: dr hab. Hadrian Lankiewicz, dr hab. Magdalena  Sowa, dr hab. Elżbieta Gajek oraz prof. dr hab. Weronika Wilczyńska,  zwrócili uwagę m.in. na rolę nowoczesnych technologii w edukacji  językowej.

Podczas konferencji świętowano również jubileusz 60-lecia kwartalnika Języki Obce w Szkole,  którego wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Z tej okazji do  rozmowy zaproszono prof. dr hab. Hanną Komorowską, która opowiedziała o  przemianach w nauczaniu języków obcych w ciągu ostatnich sześciu dekad.  Profesor Hanna Komorowska jest autorką wydanej właśnie książki „Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma Języki Obce w Szkole”.

Ostatnim akcentem wydarzenia była uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu European Language Label, którzy w innowacyjny sposób nauczają języków obcych.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.