Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie − oczekiwania, wyzwania, perspektywy”

Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie − oczekiwania, wyzwania, perspektywy”

Opublikowany

300 uczestników, ponad 20 panelistów z Polski i Europy, 2  sesje plenarne i 3 panele dyskusyjne – tak można podsumować konferencję  zorganizowaną 25 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  zatytułowaną „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania,  wyzwania, perspektywy”. Jak co roku, organizatorem konferencji była  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a okazją – obchody Europejskiego Dnia Języków.


W trakcie konferencji paneliści i uczestnicy debatowali nad  rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do efektywniejszego i  skuteczniejszego nauczania języków obcych. O tym, jak przygotowywać  pedagogów do zawodu, by sprostali wyzwaniom współczesności, rozmawiali  prof. Michael Kelly, prof. Simon Borg, prof. dr hab. Joanna  Madalińska-Michalak, prof. Barry O’Sullivan oraz dr Paweł Poszytek,  dyrektor generalny FRSE.

Podczas paneli dyskusyjnych grono naukowe podjęło takie tematy jak:  wiedza, kompetencje i umiejętności nauczycieli, przygotowanie do zawodu,  warsztat nauczycieli języków obcych oraz ich rozwój. Dyrektor Generalny  FRSE zaznaczył: – Takie dyskusje są niezwykle ważne dla polskiego  środowiska nauczycielskiego, gdyż nadal znajomość języków obcych w  Polsce nie jest na najwyższym poziomie. Dzięki takim spotkaniom szansę  na coraz lepsze nauczanie mają przyszłe pokolenia uczniów. Posługiwanie  się językiem obcym jest i będzie jedną z kluczowych kompetencji na rynku  pracy w XXI wieku.

W panelu „Jak doskonalić warsztat nauczycieli języków? Rozwój  zawodowy nauczycieli języków” wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata  Kornhauser-Duda, która honorowym patronatem objęła tegoroczne  wydarzenie. Wspólnie z innymi uczestnikami wysłuchała debaty dotyczącej  nowych kierunków w kształceniu nauczycieli języków obcych.

– My jako nauczyciele odgrywamy swoistą rolę ambasadorów – nie tylko  swojego kraju, ale także ambasadorów tego kraju, którego języka  nauczamy. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w ten sposób budujemy postawę  tolerancji naszych uczniów, ale przede wszystkim budujemy bardzo  pozytywne, pozapolityczne relacje – podkreśliła Małżonka Prezydenta RP  na zakończenie panelu.

W trakcie sesji moderowanej przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka,  dyskutowano nad perspektywami, przed którymi aktualnie stoją  nauczyciele. Paneliści: dr hab. Hadrian Lankiewicz, dr hab. Magdalena  Sowa, dr hab. Elżbieta Gajek oraz prof. dr hab. Weronika Wilczyńska,  zwrócili uwagę m.in. na rolę nowoczesnych technologii w edukacji  językowej.

Podczas konferencji świętowano również jubileusz 60-lecia kwartalnika Języki Obce w Szkole,  którego wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Z tej okazji do  rozmowy zaproszono prof. dr hab. Hanną Komorowską, która opowiedziała o  przemianach w nauczaniu języków obcych w ciągu ostatnich sześciu dekad.  Profesor Hanna Komorowska jest autorką wydanej właśnie książki „Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma Języki Obce w Szkole”.

Ostatnim akcentem wydarzenia była uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu European Language Label, którzy w innowacyjny sposób nauczają języków obcych.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

temu

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.
Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

temu

Znamy  już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media.  Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali,  która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Wa
Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

temu

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować  niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych  pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających  oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców  j
II Forum Edukacji Dorosłych za nami!

temu

Myślenie  projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność  efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji  przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który  zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017

Młodzi liderzy chcą zmieniać świat!

Prawie 400 uczestników z 43 krajów, 9 inspirujących  warsztatów z praktykami biznesu, nauki i polityki oraz menedżerami,  ponad 10 kluczowych debat i paneli dyskusyjnych, tysiące rozmów w  kuluarach, a także spotkania z najważniejszymi polskimi i europejskimi  decydentam