Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017 i Odkryj Swój Talent!

Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017 i Odkryj Swój Talent!

Opublikowany

Po ogromny sukcesie jakim była pierwsza edycja European Vocational  Skills Week, Komisja Europejska postanowiła kontynuować tą inicjatywę,  która w sposób szczególny adresowana jest do instytucji działających w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ma ona na celu promocję  kształcenia i szkolenia zawodowego a ten cel ma zostać osiągnięty  poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli  okazję zaprezentować przykłady dobrych praktyk, podzielić się  innowacyjnymi pomysłami a także przedstawić rozwiązania wspierające  współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora VET.

Druga edycja odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2017 r., jednak działania organizowane przez Państwa mogą rozpocząć się już od 1 września 2017 r. do czego gorąco zachęcamy. Podobnie jak w roku ubiegłym wydarzenia,  które będą miały miejsce w ramach European Vocational Skills Week  zostaną promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych  oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. Jest to doskonała okazja, aby  zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i  międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej,  instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania  kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia  zawodowego.

Istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia rozwoju sektora kształcenie  i szkolenia zawodowe. Mogą być to m.in.: dni otwarte w szkołach, sesje z  ekspertami sektora VET, konkursy z nagrodami, prelekcje, warsztaty,  spotkania z politykami i przedstawicielami władz lokalnych oraz wiele  innych. Więcej przykładów możliwych działań oraz informacje na temat  European Vocational Skills Week znajdują się na stronie internetowej KE.

Rejestracja wydarzeń, które mają odbyć sie w ramach European Vocational Skills Week odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tej szczególnej inicjatywie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

temu

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.
Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

temu

Znamy  już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media.  Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali,  która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Wa
Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

temu

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować  niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych  pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających  oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców  j
II Forum Edukacji Dorosłych za nami!

temu

Myślenie  projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność  efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji  przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który  zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017

Językowa Wieża Babel

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień  Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie  języków obcych jest konferencja Nauczyciel języka we współczesnym  świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy, która odbędzie się 25  września 20