Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017 i Odkryj Swój Talent!

Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017 i Odkryj Swój Talent!

Opublikowany

Po ogromny sukcesie jakim była pierwsza edycja European Vocational  Skills Week, Komisja Europejska postanowiła kontynuować tą inicjatywę,  która w sposób szczególny adresowana jest do instytucji działających w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ma ona na celu promocję  kształcenia i szkolenia zawodowego a ten cel ma zostać osiągnięty  poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli  okazję zaprezentować przykłady dobrych praktyk, podzielić się  innowacyjnymi pomysłami a także przedstawić rozwiązania wspierające  współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora VET.

Druga edycja odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2017 r., jednak działania organizowane przez Państwa mogą rozpocząć się już od 1 września 2017 r. do czego gorąco zachęcamy. Podobnie jak w roku ubiegłym wydarzenia,  które będą miały miejsce w ramach European Vocational Skills Week  zostaną promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych  oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. Jest to doskonała okazja, aby  zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i  międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej,  instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania  kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia  zawodowego.

Istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia rozwoju sektora kształcenie  i szkolenia zawodowe. Mogą być to m.in.: dni otwarte w szkołach, sesje z  ekspertami sektora VET, konkursy z nagrodami, prelekcje, warsztaty,  spotkania z politykami i przedstawicielami władz lokalnych oraz wiele  innych. Więcej przykładów możliwych działań oraz informacje na temat  European Vocational Skills Week znajdują się na stronie internetowej KE.

Rejestracja wydarzeń, które mają odbyć sie w ramach European Vocational Skills Week odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tej szczególnej inicjatywie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.