Językowa Wieża Babel

Językowa Wieża Babel

Opublikowany

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień  Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie  języków obcych jest konferencja Nauczyciel języka we współczesnym  świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy, która odbędzie się 25  września 2017 roku.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z  47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Idea  ta jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak  jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu  podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym  teoretycy i nauczyciele praktycy. Jednak oczekiwania wobec efektywności  edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się  coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce  przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia  zawodowego nauczycieli.

Warto przyjrzeć się dzisiejszym, stale rosnącym społecznym i  zawodowym wymaganiom wobec nauczycieli. Od kadry pedagogicznej oczekuje  się zaangażowania, pasji, doświadczenia w pracy z nowymi technologiami  oraz kreatywności. O tym jak sprostać wymaganiom stawianym nauczycielom  międzynarodowi eksperci będą rozmawiać na organizowanej przez FRSE  konferencji.

Nie zabraknie także refleksji na temat perspektyw w kształceniu i  doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków w XXI wieku. Podczas  konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane  przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy),  szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia  zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem  nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione  wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla  kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie  konferencji odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie  których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu  teoretycznym, jak i praktycznym.
 

Adresaci konferencji: nauczyciele języków obcych  na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy,  lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form  doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci  odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do  doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów  neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele  języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka  polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych  (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół  językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i  pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.. Głównym celem wydarzenia jest promocja kształceni
Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności

temu

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności Zamek Ujazdowski Warszawa, 30 października 2018. Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rze
Konkurs Selfie+ 2018

temu

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji  Rozwo
Sukces i doświadczenie – EuroSkills 2018

temu

10 października 2018 roku, w Warsaw Trade Tower, odbyło się spotkanie podsumowujące udział reprezentacji Polski w EuroSkills 2018 w Budapeszcie.. W pierwszej części – briefiengu prasowym - wzięli udział reprezentujący nasz kraj uczestnicy zawodów, ich trenerzy i eks
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.