Językowa Wieża Babel

Językowa Wieża Babel

Opublikowany

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień  Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie  języków obcych jest konferencja Nauczyciel języka we współczesnym  świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy, która odbędzie się 25  września 2017 roku.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z  47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Idea  ta jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak  jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu  podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym  teoretycy i nauczyciele praktycy. Jednak oczekiwania wobec efektywności  edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się  coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce  przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia  zawodowego nauczycieli.

Warto przyjrzeć się dzisiejszym, stale rosnącym społecznym i  zawodowym wymaganiom wobec nauczycieli. Od kadry pedagogicznej oczekuje  się zaangażowania, pasji, doświadczenia w pracy z nowymi technologiami  oraz kreatywności. O tym jak sprostać wymaganiom stawianym nauczycielom  międzynarodowi eksperci będą rozmawiać na organizowanej przez FRSE  konferencji.

Nie zabraknie także refleksji na temat perspektyw w kształceniu i  doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków w XXI wieku. Podczas  konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane  przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy),  szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia  zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem  nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione  wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla  kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie  konferencji odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie  których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu  teoretycznym, jak i praktycznym.
 

Adresaci konferencji: nauczyciele języków obcych  na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy,  lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form  doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci  odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do  doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów  neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele  języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka  polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych  (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół  językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i  pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.