dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji