Liliana Budkowska dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Liliana Budkowska dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Opublikowany

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN  ds.  awansu zawodowego nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w  zakresie pracy z dorosłymi, polegającej na kształceniu tych osób podczas  kursów, warsztatów, seminariów, konferencji (obszary tematyczne:  zarządzanie szkołą i placówką oświatową, umiejętności społeczne  dyrektorów szkół, kształtowanie postaw przywódczych, rozwój zawodowy  nauczycieli, współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych).  Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Pedagogicznym w  Krakowie, Ośrodkiem Kształcenia Kadr Oświatowych, Mazowieckim  Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademią Kultury  Informacyjnej.Koordynowała wdrażanie edukacyjnego programu Komisji Europejskiej  Comenius w Polsce (2007-2014) – proces selekcji,  realizacji  międzynarodowych projektów edukacyjnych w polskich szkołach. Podjęła  współpracę z Komisją Europejską, MEN, kuratoriami oświaty. Pełniła  funkcję trenera zespołu koordynatorów wojewódzkich ds. wdrażania  programu Comenius  – m.in. w zakresie budowania zespołów zadaniowych do  tworzenia międzynarodowych projektów.

Dzień Edukacji Narodowej. Kto wybiera zawód nauczyciela i dlaczego? - Jedynka - polskieradio.pl

Przysłowie przestrzega: "obyś cudze dzieci uczył". Dlaczego więc do trudnego zawodu nauczyciela garną się ludzie, którzy mówią o nim: pasja?

Kopiuj tekst

Udostępnij