Andrzej Wyczawski, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE