Alicja Pietrzak dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Alicja Pietrzak dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Opublikowany

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze edukacji angażując się  we wdrażanie programu eTwinning w Polsce, a następnie programu Uczenie  się przez całe życie i Erasmus+,  funkcjonujących w strukturach Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji. Zajmowała się programami i zdobywała  doświadczenie zarówno na poziomie edukacji szkolnej, edukacji dorosłych,  jak również kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto w latach  2007-2008 kierowała realizacją procesu testowania i ewaluacji narzędzi  informatycznych przez polskich nauczycieli w projekcie badawczym  „Calibrating eLearning in Schools” w ramach Szóstego Programu Ramowego  Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Aktualnie kieruje  zespołem zajmującym się unijnymi inicjatywami edukacyjnymi w sektorze  Edukacja szkolna i Młodzież w ramach programu Erasmus+.

Obszary tematyczne: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, program Erasmus+.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.