Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu