Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

Opublikowany

Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i  pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach  mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim  2014/15, ale część, której nie można w łatwy sposób zidentyfikować  odbyła się w roku akademickim 2015/16.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

2014_wyjazdy_studentów_z_Polski_za_granicę.xlsx

xlsx | 307 KB

Pobierz
2014_przyjazdy_pracowników_uczelni_z_zagranicy.xlsx

xlsx | 103 KB

Pobierz
2014_wyjazdy_pracowników_uczelni_z_Polski_za_granicę.xlsx

xlsx | 135 KB

Pobierz
2014_przyazdy_studentów_z_zagranicy.xlsx

xlsx | 103 KB

Pobierz

Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna sp