Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

Opublikowany

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna społeczność  wykazała zainteresowanie realizowanymi przez nich działaniami. Ponadto  92,6 proc. koordynatorów projektów zadeklarowało, że projekt EVS był  postrzegany przez lokalną społeczność jako wzbogacający, a ponad 91  proc. koordynatorów potwierdziło, że lokalna społeczność była  zaangażowana w działania projektu.

W oparciu o przedstawione powyżej rezultaty, niniejsze badanie miało  na celu przeprowadzenie analizy jakościowej, która pozwoliła na zbadanie  wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego na grupy  docelowe organizacji goszczących oraz na społeczności lokalne, w których  były realizowane. Badanie miało przede wszystkim na celu znalezienie  odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie są rezultaty długoterminowych projektów Wolontariatu Europejskiego?
W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i  uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują na grupy  docelowe organizacji goszczących?
W jaki sposób długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego i  uczestniczący w nich zagraniczni wolontariusze oddziałują społeczności  lokalne, w których mieszkają i na rzecz których pracują?

Badanie pozwoliło również nakreślić obraz oczekiwań organizacji  goszczących i wolontariuszy w odniesieniu do długoterminowych projektów  Wolontariatu Europejskiego oraz zaobserwować, czy oczekiwania te zostały  spełnione.Badanie zostało zrealizowane przez trzy Narodowe Agencje programu  Erasmus+: z Polski, Węgier i Litwy, co umożliwiło porównanie krajowych  realiów, znalezienie podobieństw i różnic w odniesieniu do lokalnego  wpływu projektów EVS.

Międzynarodowa analiza porównawcza została zawarta  w raporcie międzynarodowym, a niniejszy raport przedstawia wyniki  badania dla Polski.

Badanie zostało sfinansowane w ramach budżetu  współpracy Narodowych Agencji programu Erasmus+ (TCA).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

raport_wolontariusz_pl_net.pdf

pdf | 8,35 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.