Fundusz pełen wiedzy (2016)

Fundusz pełen wiedzy (2016)

Opublikowany

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz  Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia  udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu  Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach  2012-2016). W szczególności skupiono się w nim na:ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na  beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w  ramach FSS;ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS;ocenie tego, jak  projekty realizowane w ramach drugiej edycji  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia  celów strategicznych i szczegółowych FSS.Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych  (ankieta on-line) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe,  studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów  projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci  oceniający wnioski.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

FRSE_FSS_na_www.pdf

pdf | 408 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.