Wiatr czy huragan zmian?

Wiatr czy huragan zmian?

Opublikowany

Realizacja najnowszej inicjatywy Brukseli – Europejskiego  Korpusu Solidarności (EKS) – oznacza najprawdopodobniej, że od 2018 r.  projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS), finansowane w ramach  Erasmusa+, nie będą kontynuowane.

Pierwsze wzmianki na temat Korpusu zaczęły pojawiać się już we wrześniu  ubiegłego roku. Powstanie nowego programu angażującego młodych  Europejczyków w działania solidarnościowe na terenie Wspólnoty  oficjalnie zainaugurowano w grudniu 2016 r. – zrobił to przewodniczący  KE Jean-Claude Juncker. Wokół założeń inicjatywy do dziś toczy się  gorąca dyskusja, a kolejne informacje budzą tyle samo entuzjazmu, co  kontrowersji. Stworzenie Korpusu pociągnie bowiem za sobą istotne zmiany  także w funkcjonowaniu Wolontariatu Europejskiego, największego obecnie  unijnego programu dla wolontariuszy.
EKS w zamyśle Komisji ma być odpowiedzią na potrzeby i wyzwania  zmieniającej się Europy. Celem programu jest tworzenie zintegrowanego  społeczeństwa, wzajemne wsparcie i reagowanie na wyzwania społeczne.  Korpus ma być narzędziem dla tych, którzy chcą pomagać innym, uczyć się,  rozwijać, inspirować oraz zdobywać doświadczenia. W działania  wolontariackie i o charakterze staży/praktyk zawodowych Komisja chce  zaangażować 100 tys. osób w wieku 18-30 lat. Opublikowana 31 maja br.  podstawa prawna EKS jest w tej chwili (koniec sierpnia) opiniowana w  Parlamencie Europejskim, zatem proponowane rozwiązania mogą jeszcze ulec  modyfikacjom. Dokument ten już teraz jednak pozwala przyjrzeć się  kierunkowi czekających nas zmian.
EKS składa się z dwóch uzupełniających się elementów: projektów  wolontariatu oraz projektów z zakresu rozwoju zawodowego. Te pierwsze  umożliwią młodym osobom (17-30 lat) zaangażowanie się w działania  społeczne dotyczące m.in. edukacji, ochrony zdrowia i środowiska  naturalnego oraz integracji imigrantów i uchodźców. W ramach tzw.  ścieżki zawodowej młodzi ludzie będą otrzymywać oferty pracy, praktyk  lub przyuczenia do zawodu w sektorach, które wpisują się w misję i ideę  EKS. Ta część Korpusu będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z  instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i  przedsiębiorstwami.
Działanie EKS będzie się opierać na specjalnej platformie internetowej,  obejmującej bazę (w której rejestrują się osoby zainteresowane udziałem w  projektach) oraz system PASS (Placement Administration and Support System),  przeznaczony dla organizacji, które poprzez platformę mogą wyszukiwać  uczestników. Od strony technicznej formuła działania EKS wygląda  obiecująco. Inne aspekty budzą jednak wątpliwości.
Po pierwsze, z projektu przepisów wynika, że przynajmniej w  początkowej fazie w działania Korpusu będą mogli angażować się młodzi  ludzie i organizacje tylko z krajów UE. Jest to niewątpliwie minus całej  inicjatywy i jeden z najczęściej podnoszonych zarzutów. Po drugie,  wdrożenie EKS oznacza najprawdopodobniej, że projekty EVS finansowane w  sektorze Młodzież programu Erasmus+ od 2018 r. nie będą kontynuowane.  Wskazuje na to m.in. analiza źródeł finansowania projektów Korpusu –  duża część budżetu ma zostać przeniesiona ze środków programu Erasmus+. W  praktyce, zamiast działań EVS w ramach programu Erasmus+ będą  funkcjonowały dwa odrębne programy:
Europejski Korpus Solidarności, umożliwiający realizację projektów wolontariatu w partnerstwie z krajami UE;
Projekty Wolontariackie w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ Młodzież,  umożliwiające realizację projektów wolontariatu z udziałem organizacji i  uczestników z krajów programu i partnerskich, na chwilę obecną  wyłączonych z Korpusu.
Tworzenie nowej inicjatywy i dekonstrukcja programu Erasmus+ w połowie  jego trwania nie są oceniane jednoznacznie. Jednocześnie koncepcja  skoncentrowania działań solidarnościowych z udziałem młodzieży pod  jednym sztandarem może przyczynić się do wzrostu popularności unijnej  oferty, a co za tym idzie, zwiększenia zaangażowania społecznego młodych  osób. Komisja deklaruje, że dla organizacji uczestniczących w  Wolontariacie Europejskim EKS będzie oznaczał więcej możliwości. W  dłuższej perspektywie nowy program ma się stać istotną siłą kształtującą  społeczeństwo obywatelskie Europy.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.