Zafunduj sobie współpracę!

Zafunduj sobie współpracę!

Opublikowany

Polska ma być bramą Unii dla krajów Partnerstwa Wschodniego –  deklarują decydenci. Ich słowa stają się ciałem m.in. dzięki Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji.

Gdy w 2009 r. powstało Partnerstwo Wschodnie (PW), cel był jasny:  pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą ze wschodnimi  sąsiadami Unii. Szybko okazało się jednak, że długofalowa współpraca z  Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą nie  będzie możliwa, jeśli Unia nie wesprze liderów młodzieżowych ze Wschodu i  nie otworzy szerzej możliwości współpracy w ramach europejskich  programów edukacyjnych. Lukę tę zapełniło uruchomienie Okna  Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego – najpierw w latach 2012–2013, a  po raz drugi w tym roku organizacje z krajów PW zyskały możliwość  składania wniosków do Agencji Wykonawczej w Brukseli na dofinansowanie  projektów.

Otwarcie Okna to wielki sukces, nie można jednak zapominać, że  organizacje i instytucje edukacyjne ze Wschodu już wcześniej mogły  uczestniczyć w programie Erasmus+ i jego poprzednich edycjach. Było to  także dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która  dofinansowywała przedsięwzięcia m.in. w sektorach Szkolnictwo wyższe  oraz Młodzież.

Wspomnienia zostaną na zawsze

Pierwszy przykład z brzegu? Projekt Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II. Jego celem było zwiększenie mobilności  studentów i pracowników. Narzędzia? Proste i oczywiste: zwiększenie  liczby umów dotyczących wymian, poszerzenie współpracy i promowanie  mobilności na wydziałach i w instytutach. A efekt? Przeszedł  oczekiwania. Udało się zrealizować aż 33 mobilności, których uczestnicy  podnieśli kwalifikacje akademickie oraz kompetencje językowe, zawodowe i  społeczne. – Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało mi okazję nie tylko  do tego, by uczyć niesamowitą młodzież, niezwykle zainteresowaną prawem  międzynarodowym, ale też by poznać pracowników gruzińskiej uczelni oraz  to, w jaki sposób funkcjonuje, jakie wydarzenia proponuje i jak bardzo  jest gościnna – mówi doktor Kinga Stasiak, która w ramach wizyty  studyjnej Staff Mobility for teaching odwiedziła Sulkhan-Saba  Orbeliani Teaching University w Gruzji. – Pobyt na tej uczelni trwał  tylko kilka dni, a wspomnienia zostaną na zawsze – dodaje.

Podobne efekty przyniosły projekty realizowane przez Akademię Sztuk  Pięknych w Gdańsku oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie. Każda z tych uczelni w ramach porozumień z krajami  Partnerstwa Wschodniego realizowała projekty mobilności, podnosząc  poziom umiędzynarodowienia, jakość kształcenia oraz kompetencje  studentów i pracowników.

Łatanie Wikipedii

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera również wspólną edukację  międzykulturową młodzieży z Polski i krajów PW. Tak było w przypadku  projektu Magia cyrku. Głównym celem przedsięwzięcia była  promocja włączenia społecznego młodych ludzi oraz zachęcenie ich do  udziału w życiu społecznym. – Ćwiczenie technik cyrkowych okazało się  dobrym sposobem na wzajemne zapoznanie się młodzieży z Polski i Ukrainy –  mówi Marcin Głuszyk, koordynator projektu z ramienia Fundacji Akademii  Podmiotowego Wspierania Młodzieży.

Co ważne, projekt wciąż trwa. – To wyjątkowe osiągnięcie, szczególnie  w kontekście specyfiki uczestników z Polski. Są to podopieczni placówki  resocjalizacyjnej, których zwykle trudno jest zainspirować do aktywnego  uczestnictwa. Sytuacja, w której to oni stają się animatorami zajęć dla  młodszych kolegów, ma bardzo pozytywny wymiar wychowawczy – dodaje  Głuszyk.

To, co ze względów proceduralnych nie jest możliwe w ramach  Erasmusa+, Fundacja realizuje dzięki dwustronnym umowom  międzypaństwowym. Tak jest np. ze współpracą z Ukrainą w ramach  Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Wśród organizowanych od dwóch  lat projektów są m.in. przedsięwzięcia artystyczne – np. warsztaty  filmowe i teatralne czy plenery fotograficzne – oraz inicjatywy służące  wymianie kulturowej. Wśród nich był projekt Carpathia – Connecting Cultures,  którego celem było poznanie kultury, tradycji i historii regionu Karpat  po obu stronach granicy. – Państwowe Muzeum Etnograficzne zaprosiło nas  do włączenia się w prace nad hasłami w Wikipedii, związanymi z kulturą  tego regionu, których dotychczas brakowało – tłumaczy Maciej Jankowski,  prezes Stowarzyszenia Passionfruits, koordynującego projekt. – Bardzo  cieszy nas, że mimo zakończenia projektu współpraca z naszymi  przyjaciółmi z Ukrainy trwa – dodaje.

Sieć Erasmusa+

Andrij Pavlovych z Zespołu Programów Bilateralnych, Centrum  Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA podkreśla,  że FRSE nie tylko finansuje projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego,  lecz także organizuje szkolenia, seminaria i wizyty studyjne, wspierając  tym samym wdrażanie Polityki dobrosąsiedztwa UE w obszarze młodzieży. W  tym zakresie kluczową rolę odgrywa właśnie Centrum Współpracy SALTO z  krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. – Od 2011 r. Centrum koordynuje  szkolenia dla wolontariuszy goszczonych w regionie Europy Wschodniej i  Kaukazu. Organizuje też dla byłych wolontariuszy PW wydarzenia, których  celem jest ocena projektów i wymiana doświadczeń – mówi Andrij  Pavlovych. Przypomina, że to Centrum SALTO – z ramienia FRSE – było  współgospodarzem czerwcowego Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego w  Warszawie.

Ponadto Centrum odpowiada za działania mające na celu poprawę jakości  projektów Wolontariatu Europejskiego w krajach PW i w Rosji, poprzez  przyznawanie akredytacji organizacjom, które wyrażają wolę przyjmowania  wolontariuszy. W ciągu ostatnich sześciu lat SALTO akredytowało ponad  dwieście trzydzieści miejsc. Centrum jest też inicjatorem szkolenia PRO-fit,  którego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji pracowników  organizacji pozarządowych, tak by byli oni w stanie budować trwalsze  relacje z biznesem.

– Rok 2017 to czas szczególny dla SALTO – powstała Sieć Centrów  Informacyjnych programu Erasmus+ w krajach PW i Rosji – mówi Andrij  Pavlovych. – Głównymi celami centrów są: wspieranie współpracy między  organizacjami oraz włączanie nowych do współpracy, budowanie  zaangażowania w projekty programu Erasmus+, budowanie świadomości  wartości współpracy międzynarodowej młodzieży oraz działania  informacyjne skierowane do młodzieży, dotyczące szans, jakie niesie ze  sobą uczestnictwo w programie.

Współczesny świat zmalał. Dzięki potędze internetu można wypić  wirtualną kawę z kolegą z Gruzji czy założyć firmę z partnerem na stałe  mieszkającym na Kaukazie. Nic nie zastąpi jednak bezpośrednich spotkań –  tylko wówczas jesteśmy w stanie chłonąć innych ludzi i kraje wszystkimi  zmysłami. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach – dzięki  zaangażowaniu FRSE, programowi Erasmus+ oraz nowym możliwościom w ramach  Okna Młodzieżowego PW – okazji do współpracy nie zabraknie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.