Staż zawodowy kluczem do kariery

Staż zawodowy kluczem do kariery

Opublikowany

Czy warto wyjeżdżać na praktyki zagraniczne? Z badań  przeprowadzonych wśród absolwentów staży zawodowych wynika, że zdobyte  poza Polską doświadczenie zwiększa szansę na lepszą pracę.

Badanie miało określić wpływ mobilności edukacyjnej na losy uczestników  staży i praktyk uczniowskich, realizowanych w ramach programów:  Erasmus+, Leonardo da Vinci, PO KL oraz PO WER. Do absolwentów staży  wysłano ankietę, część osób zaproszono też do udziału w wywiadach  pogłębionych i grupach fokusowych.
Ponad 80 proc. respondentów ankiety potwierdziło, że staż pozwolił im na  poznanie innego systemu i kontekstu pracy. Większość absolwentów szkół  była zgodna, że takie doświadczenie ma istotny wpływ na życie zawodowe,  zwracano też jednak uwagę, że wpływ ten zależy od wielu czynników, m.in.  długości wyjazdu, rodzaju wykonywanej pracy, kryteriów rekrutacji czy  organizacji i jakości opieki mentorskiej. Okazało się również, że  zdecydowana większość byłych stażystów, którzy nie ukończyli jeszcze  szkoły, postrzega udział w stażu jako życiową lekcję dorosłości,  samodzielności i prawdziwej pracy. Pytani o inne korzyści, respondenci  wspominali także o tym, że taki wyjazd to dobra inwestycja w przyszłość –  wiąże się bowiem np. z możliwością otrzymania certyfikatów – w  szczególności Europass-Mobilność.
Decyzja o podjęciu przez respondentów nauki w szkole zawodowej często  wynikała z możliwości zdobycia zarówno świadectwa maturalnego, jak i  praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów miało sprecyzowane  oczekiwania odnośnie do korzyści ze stażu na etapie wyboru szkoły. Co  więcej, duża część respondentów kontynuuje naukę i łączy ją z pracą  zawodową, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach doszkalających.  Pojawiały się również deklaracje, że wpływ na taką decyzję miał udział w  zagranicznych mobilnościach.
Chociaż w opinii uczestników wywiadów priorytetem w rozwoju zawodowym  jest zdobycie praktycznych umiejętności, a nie dyplom uniwersytecki,  należy podkreślić, że ponad jedna czwarta respondentów to studenci lub  absolwenci uczelni. Ponad 68 proc. osób, które zdecydowały się pójść na  studia, kontynuuje lub zamierza kontynuować karierę naukową. Zdecydowana  większość badanych absolwentów szkół zawodowych podejmuje pracę w  trakcie studiów.
Badanie pokazało też, że osoby, które uczestniczyły w mobilności  zawodowej chętnie deklarują gotowość do wyjazdu w poszukiwaniu pracy do  innego kraju. Ponad 70 proc. pracujących respondentów potwierdziło, że  zagraniczne staże i praktyki ułatwiają młodym ludziom poszukiwanie pracy  poza Polską. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość  badanych mieszka na stałe nad Wisłą, a tylko niespełna 7 proc. przebywa  stale lub tymczasowo za granicą.
staz-zawodowy-infografika.jpg

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.