16 milionów euro w akcji „Partnerstwa współpracy szkół”

16 milionów euro w akcji „Partnerstwa współpracy szkół”

Opublikowany

Począwszy od konkursu 2018 r.  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus +  rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet  na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w  przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce  wyniesie ok. 16 mln euro.

Akcja skierowana jest  wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły  realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki (wykaz  organizacji i władz edukacyjnych uprawnionych do uczestnictwa w akcji  KA1 oraz akcji KA2 Partnerstwa strategiczne–współpraca szkół), a  głównym celem jej wprowadzenia jest promowanie mobilności uczniów, a  także zachęcenie tych placówek, które nie brały udziału w projektach  finansowanych w ramach programu Erasmus + do aplikowania.

Nowe projekty będą miały uproszczone zasady finansowania, prostszy formularz wniosku. Oznacza  to, że znacznie więcej projektów zostanie dofinansowanych, a zatem  otrzymanie dofinansowania będzie dużo łatwiejsze niż w ubiegłych latach.  – mówi Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zachęcamy  szkoły do udziału w akcji zarówno w roli koordynatorów składających  wnioski, jak i w roli partnerów w projektach składanych do innych  Narodowych Agencji w Europie – dodaje.

Jak to działa?

Projekty współpracy szkół mają  na celu rozwój współpracy międzyszkolnej wśród krajów Wspólnoty.  Projekty mają wzmacniać potencjał szkół we współpracy międzynarodowej,  pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Poprzez międzynarodowe wymiany grup  uczniów  promowane będą wartości związane z tolerancją i włączeniem  społecznym.

Partnerstwa mogą się składać co najmniej z dwóch i najwyżej sześciu instytucji z co najmniej dwóch krajów programu.
Projekty  mogą trwać minimum 12, maksimum 24 miesiące, wyjątek stanowią projekty,  w których organizowane są długoterminowe mobilności uczniów.
W ramach projektów będą możliwe 4 typy działań:
- krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
- długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
- krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
- długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.

Szczegółowe informacje nt. działania i finansowania akcji „Partnerstwa współpracy szkół” można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ 2018 (http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/).

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.