Nasze raporty

Nasze raporty

Opublikowany

Udostępnij

Powiązane artykuły
Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież

temu

Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki  sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki je
Fundusz pełen wiedzy (2016)

temu

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz  Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia  udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu  Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach  2012-2016).
Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

temu

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna sp
Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

temu

Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i  pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach  mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim  2014/15, ale część,