II Forum Edukacji Dorosłych za nami!

II Forum Edukacji Dorosłych za nami!

Opublikowany

Myślenie  projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność  efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji  przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który  zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017 r.). W  dyskusji wzięli udział: dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji, Stanisław Drzażdżewski – Radca Generalny  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor  Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – Prezes  Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Piotr Piasecki – Prezes  Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Kacper Nosarzewski z Polskiego  Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.


Wydarzenie objęte były honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum  to ważny dzień dla wszystkich, dla których obszar edukacji dorosłych  jest bliski i  ważny. W Polsce odsetek osób dorosłych korzystających z  edukacji wynosi niespełna 4 proc. Unia Europejska dąży do tego, by w  każdym z krajów członkowskich wskaźnik ten sięgał 15 proc. Dla Polski to  wyzwanie. Forum zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE ma pomóc w osiągnięciu  tych ambitnych celów.

Do udziału w spotkaniu zaproszono  trenerów,  edukatorów oraz przedstawicieli świata nauki i instytucji rządowych. W  ramach Forum 40 prelegentów zaprezentowało różnorodne zagadnienia w  ramach kilku ścieżek tematycznych: Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy  trenerom, Nowe metody nauczania dorosłych, Wsparcie osoby uczącej się.

Prezentacje,  dyskusje i warsztaty stały się przyczynkiem do refleksji: czym  charakteryzuje się rynek edukacyjny osób dorosłych? W jaki sposób i  jakimi narzędziami współpracować z sukcesem z beneficjentami? Jak  powinien wyglądać profesjonalny system do zarządzania edukacją  dorosłych?

W przerwie między wystąpieniami uczestnicy Forum mieli  okazję nauczyć się krótkich komunikatów w języku migowym, zapoznać z  pomocami wizualnymi wykorzystywanymi w pracy trenerskiej, zobaczyć  zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w edukacji a także  przetestować pomoce naukowe używane w pracy z dorosłymi.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

https://www.flickr.com/photos/frse_pl/albums/72157691068893836

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.