Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Opublikowany

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować  niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych  pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających  oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców  jednoznacznie wynika, że najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani  pracownicy fizyczni. W Unii Europejskiej wysoko cenione jest kształcenie  dualne, tj. łączące naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u  pracodawcy, ponieważ zwiększa ono konkurencyjność młodych ludzi na rynku  pracy. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem  edukacji w miejscu pracy jest wyzwaniem, przed jakim w Polsce stoimy.

Czy  współpraca się opłaca? Jakie są potrzeby edukacji zawodowej i biznesu? W  jakiś sposób program Erasmus+ wspiera dopasowanie kształcenia  zawodowego do potrzeb rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali  uczestnicy konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz  dualnego kształcenia zawodowego”, która odbyła się 20 listopada w  Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Konferencja została objęta honorowym  patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego. Partnerami merytorycznymi konferencji były: Instytut Badań  Edukacyjnych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konferencja rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promowała ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).  Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia  zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie  działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie  było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej  systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu  współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze  kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka  doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W  trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na  temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z  pracodawcami oraz kształcenia dualnego na poziomie wyższym.  Zaprezentowane zostały także rozwiązania dotyczące doradztwa  edukacyjno-zawodowego oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza  systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym  konferencji był pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół  zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+. Całość uświetnił występ  kwartetu smyczkowego ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B.  Rutkowskiego w Krakowie.

O Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

Celem  inicjatywy, organizowanej w dniach 20-24 listopada br. pod hasłem  „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa  wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach tej  inicjatywy Komisji Europejskiej w całej Europie odbędzie się szereg  wydarzeń na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, w czasie  których instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do  nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kompetencji  zawodowych.

Pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych  odbył się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. W całej Europie zorganizowano  ponad 900 wydarzeń, z czego prawie 100 miało miejsce w Polsce. W Polsce  inicjatywę promuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja  Programu Erasmus+. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to  doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno  społeczność lokalną, jak i międzynarodową.Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

temu

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.