Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

Opublikowany

Znamy  już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media.  Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali,  która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Tegoroczna  edycja odbyła się pod wspólnym hasłem dla wszystkich kategorii –  Podziel się Sukcesem. Fundacja chciała nim zwrócić uwagę na fakt, jak  ważne jest upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych oraz  dzielenie się tym co osiągnęliśmy. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli  okazję wysłuchania wykładu motywacyjnego specjalistki chemii  konserwatorskiej i popularyzatorki nauki dr Moniki Aksamit-Koperskiej,  która przedstawiła jak inspiracje zaczerpnięte z życia wpływają na  rozwój nauki oraz jak ważna jest popularyzacja wyników badań w życiu  społecznym.W tym roku wśród nagrodzonych w konkursie  EDUinspiracje znalazły się inicjatywy uznane za przykłady dobrych  praktyk w zakresie upowszechniania i promocji rezultatów projektów  zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, inspirowania  lokalnych społeczności oraz pozytywnego wpływu na rozwój edukacji. Obok  zwycięzców konkursu EDUinspiracje nagrodzeni zostali również  EDUinspiratorzy – osoby dla których udział w programie realizowanym  przez FRSE stał się impulsem do aktywności w dziedzinie edukacji lub  pomógł rozszerzyć jej dotychczasowy zakres. W ramach konkursu  EDUinspiracje – Media Fundacja nagrodziła również najlepsze materiały  dziennikarskie, które w inspirujący sposób przedstawiają programy i  inicjatywy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.Zwycięzcy  odebrali statuetki z rąk Andrzeja Wyczawskiego – zastępcy dyrektora  generalnego FRSE, dyrektora Programu Erasmus+ oraz Liliany Budkowskiej –   dyrektor biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych. Konkurs  odbyły się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista laureatów w konkursie EDUinspiracje 2017 r.  dostępna na stronie: http://erasmusplus.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-eduinspiracje/

Kopiuj tekst

Udostępnij

Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.