Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

Opublikowany

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.

Kwota  dofinansowania programu ze środków Funduszy Norweskich i EOG to   20 mln  euro, a współfinansowanie krajowe programu wyniesie ponad 3,5   mln  euro. Partnerami programu z państw-darczyńców będą: Norweskie   Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU),  Agencja  ds.  Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA),  Islandzkie Centrum Badań (RANNIS).Pierwsze konkursy w ramach trzeciej  edycji  zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w   poszczególnych obszarach  tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą   rozpocząć się najwcześniej w  drugiej połowie 2018 r.Głównym celem   Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie  się do   zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG  oraz   wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a    państwem-beneficjentem.W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad   1300 projektów. Łączna  suma środków na lata 2009-2014 dla Polski   wynosiła 578,1 mln euro. W  ramach Funduszu Stypendialnegoi   Szkoleniowego finansowanego w II edycji funduszy, którego Operatorem    była FRSE dofinansowano 171 projektów oraz zrealizowano 289 wizyt    przygotowawczych i studyjnych na łączną kwotę prawie 15 mln euro.W   trzeciej edycji państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i    Lichtenstein, przeznaczyły na program łącznie ponad 2,8 mld euro.    Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska pozostaje, podobnie jak w    poprzednich edycjach, największym beneficjentem tych środków    finansowych.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy  Norweskich i EOG znajdują się na stronie: http://www.eog.gov.pl/

Udostępnij