Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane