Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

Opublikowany

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.

Przypomnijmy, że budżet programu Erasmus+ na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro. W tej perspektywie budżetowej skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. W różnych projektach edukacyjnych, szkoleniach i kursach będzie uczestniczyć 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą. W wymianie doświadczeń weźmie udział 125 tys. szkół, uniwersytetów oraz instytucji kształcenia dorosłych i organizacji młodzieżowych. Dobra wiadomość – w kolejnej perspektywie budżetowej, a więc już po brexicie, budżet programu się nie zmniejszy.

Pieniądze na Erasmusa+ się nie zmienią, będą takie same, a być może trochę większe – powiedział podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu w Warszawie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Na co przeznaczone są środki z programu Erasmus+? Na poprawę standardów edukacji w każdym wieku i na każdym etapie życia czy też zawodowej kariery. Ideą przewodnią Erasmusa+ jest łączenie ludzi poprzez wzajemne kontakty i wyjazdy do innych państw Unii (czyli tzw. mobilność) oraz wymiana doświadczeń i korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie edukacji, które zostały wprowadzone w innych krajach. W ramach programu prowadzone są setki szkoleń dla ludzi zajmujących się edukacją, zarówno dla nauczycieli, na wszystkich szczeblach szkolnictwa, jak i ludzi traktujących działalność edukacyjną jako swoją misję.

Fundusze unijne to pieniądze dla Państwa, żebyście doświadczenia, które przywozicie z zagranicy, a które uczniowie wynoszą ze spotkań z rówieśnikami, wnosili do systemu – powiedziała, otwierając Ogólnopolski Dzień Informacyjny, minister edukacji Anna Zalewska.  

Środki z programu Erasmus+ przeznaczone są dla pięciu sektorów. Pierwszy to szkolnictwo wyższe, czyli wyjazdy na studia zagraniczne, drugi – edukacja szkolna od przedszkola do liceum, trzeci – młodzież, czyli pozaszkolna edukacja młodych ludzi, czwarty – edukacja dorosłych, obejmująca domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku czy uniwersytety ludowe. Piąty sektor – z perspektywy zmian w polskim szkolnictwie – wydaje się priorytetowy. To edukacja zawodowa.
Chcemy zbudować nowoczesną szkołę branżową i nowoczesne technikum w taki sposób, żeby działały dla gospodarki (…). W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 chcemy zmieniać rzeczywistość szkolną – mówiła minister edukacji.

Joanna Żebrowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach opowiada o wartościach, jakie uczestnictwo w wyjazdach do innych szkół zawodowych oraz odbywanie praktyk w innych krajach daje uczniom i nauczycielom prowadzonego przez nią technikum hotelarsko-gastronomicznego. Dla młodzieży to ogólnoeuropejskie potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, udział i wysokie lokaty w turniejach zawodowych, poznanie profesjonalistów z innych krajów. Dla nauczycieli – łączenie teorii z praktyką, stosowanie innowacji pedagogicznych, zdobywanie umiejętności realizacji lekcji metodą projektów, wprowadzanie korelacji przedmiotowej. Szkoła w Tychach prowadzi obecnie nabór uczestników do programu Zawód moją pasją, pozwalającego  na zdobycie nowych umiejętności w portugalskim regionie Algavre. To największy region turystyczny w tym kraju. Joanna Żebrowska wspomina historię ucznia, który – zainspirowany udziałem w podobnym wyjeździe – wyruszył następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w hotelu. Zebrane dzięki temu zajęciu pieniądze pozwalają mu teraz na studiowanie dietetyki.

 Sektor Edukacja szkolna realizuje projekty, które skupiają się na polepszaniu edukacji, podnoszeniu jakości nauki oraz kompetencji zawodowych wszystkich osób pracujących w szkołach. Celem wyjazdów na kursy i szkolenia, a także praktyk typu job shadowing i e-teachering jest zdobycie przez pracowników szkół wszystkich szczebli wiedzy oraz odpowiednich narzędzi i wykorzystywanie ich w codziennej pracy – stwierdza Iwona Morawicz, ekspert od edukacji szkolnej.

Job shadowing to taka forma pobierania nauki i rozwoju doświadczeń zawodowych, która polega na tym, że uczący się podąża jak cień za swoim mistrzem przez cały dzień pracy. To także ważna, cenna i efektywna metoda zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń oferowana przez program Erasmus+. W sektorze Edukacja szkolna ważne jest też to, że współpracę pomiędzy placówkami mogą nawiązywać już przedszkola.

Wiadomo, że programy unijne dostarczają wiele wartości, ale są też wysoce sformalizowane i spełnienie wszystkich wymogów nie jest łatwe. Przez cały Ogólnopolski Dzień Informacyjny eksperci tłumaczyli mającym zamiar aplikować o środki z programu Erasmus+, jak wypełniać wnioski o finansowanie i wprowadzali zainteresowanych w całą skomplikowaną strukturę obowiązujących w nim formalności. – Kluczowa jest też ewaluacja projektu i upowszechnianie jego rezultatów – umiejętność dzielenia się przez uczestników zdobytą wiedzą wewnątrz placówki i poza nią – mówi Iwona Morawicz.

Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowane zostały Targi Dobrych Praktyk. Dotychczasowi beneficjenci programu – fundacje, organizacje społeczne – mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami.

Społeczeństwo polskie będzie się starzeć, a błyskawiczny rozwój technologii cyfrowych grozi osobom starszym wykluczeniem cyfrowym. Zakończenie działalności zawodowej temu sprzyja, wiąże się także z poczuciem osamotnienia, a coraz częściej również z dotkliwą zmianą sytuacji dochodowej. Środki z programu Erasmus+ są po to, żeby tym zjawiskom przeciwdziałać. Uniwersytet Trzeciego Wieku z Lubska w woj. lubuskim prowadzi naukę języków obcych dla seniorów, nawiązał też kontakty z podobnymi organizacjami w pięciu krajach. Dzięki temu możliwa jest wymiana 20-osobowych grup ludzi starszych. Dla niektórych z nich to pierwsze kontakty z obcokrajowcami. – Najstarsza uczestniczka ma 82 lata – mówi Barbara Kuźma z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku. Stowarzyszenie Żółty Parasol z Wrocławia chce walczyć z wykluczeniem cyfrowym seniorów, a ponadto zapewnić im dostęp do kultury. Dzięki podejmowanym inicjatywom ci, których nie stać na bilet do teatru czy kina mogą zwiedzać wirtualnie muzea na całym świecie, słuchać koncertów czy oglądać widowiska. – Za pośrednictwem tabletu lub smartfona połączonych z okularami do wirtualnej rzeczywistości nasi uczestnicy mogą obejrzeć spektakl Cirque du Soleil lub balet w Teatrze Bolszoj – opowiada edukator Marcin Rosiński.    

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ instytucje krajowe i europejskie prowadziły punkty informacyjne. Przy stoisku Ministerstwa Edukacji Narodowej można było się dowiedzieć, które polskie kwalifikacje edukacyjne mają odpowiedniki w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct radził, w jaki sposób organizować lekcje o Unii i jej instytucjach. Przy stoisku Parlamentu Europejskiego można było uzyskać wiedzę o organizowanych przez niego stażach, a w Fundacji Centrum Cyfrowe – dowiedzieć się wszystkiego o licencjach Creative Commons.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

temu

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.
Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

temu

Znamy  już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media.  Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali,  która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Wa
Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

temu

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować  niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych  pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających  oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców  j

Polska liderem programu Erasmus+

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.