Polska liderem programu Erasmus+

Polska liderem programu Erasmus+

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Od 2014 roku ponad 50 tysięcy uczniów wyjechało na praktyki i staże zawodowe w ramach programów Erasmus+ i POWER. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w zagranicznych stażach i praktykach w przedsiębiorstwach i centrach szkoleniowych w ramach ww. programów. W latach 2014-2017 takim wsparciem zostało objętych ponad 90 tysięcy osób. W tym roku odnotowaliśmy wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – podkreśla Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym nieoficjalnym rankingu ustępujemy jedynie Turcji (2450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531). Kształcenie zawodowe w Polsce jest tematem coraz bardziej popularnym wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 roku FRSE dysponuje dodatkowymi funduszami na projekty dotyczące kształcenia zawodowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania – podkreśla Izabela Laskowska.        

Więcej pieniędzy na edukację dorosłych  

W tym roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dysponuje większym  budżetem na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych – nie  tylko z programu Erasmus+, ale również po raz pierwszy z Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym w tym roku  odnotowano rekordową liczbę wniosków w sektorze Edukacja dorosłych  (Mobilność kadry edukacji dorosłych). To najlepszy wynik od trzech lat,  odnotowaliśmy wzrost o ponad 50 procent więcej niż rok temu, co daje  trzecie miejsce w Europie, po Turcji i Hiszpanii – podkreśla Izabela  Laskowska z FRSE. Budżet tego sektora w 2018 roku wyniesie ponad
6,4  miliona euro. Mimo tych zmian środki przeznaczone na edukację dorosłych  wciąż stanowią najmniejszą część budżetu programu Erasmus+ (5 procent).  Dlatego też FRSE podjęła starania o pozyskanie dodatkowych źródeł  finansowania. Planuje się, że w 2018 roku projekty mobilności kadry  edukacji dorosłych, które znajdą się na liście rezerwowej programu  Erasmus+, otrzymają wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój. W ten sposób będzie można podwoić liczbę  dofinansowanych przedsięwzięć. Przewidujemy, że będziemy mogli  zaakceptować aż 70 projektów – podkreśla ekspertka. Wśród wnioskodawców z  tego sektora dominują organizacje pozarządowe – 69 procent (ten trend  obserwujemy od lat), m.in. organizacje działające na rzecz osób z  niepełnosprawnościami, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje  wspierające aktywność społeczności lokalnych oraz podmioty działające w  obszarze kultury.
Infografika Staze 2018.jpg
Załączniki

Pobierz wszystkie

Infografika Staze 2018.jpg

grafika | 211 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.