Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych