Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji.

Ponadto w latach 2007-2013 uczestniczyła w realizacji projektów międzyagencyjnych z udziałem ekspertów z takich krajów jak Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Węgry, Czechy, Słowacja, Holandia  dedykowanych tematyce włączenia społecznego, e-learningu, wsparciu osób o niskich kwalifikacjach oraz uczeniu się w miejscu pracy. Od roku 2013 kieruje pracami Zespołu Ekspertów ECVET zajmującym się kwestiami akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym oraz promowaniem uczenia się przez całe życie. Od roku 2014 kieruje zespołem zajmującym się wdrażaniem projektów w sektorze kształcenia zawodowego Programu Erasmus+. Z racji kilkunastoletniego doświadczenia w obszarze implementacji programów unijnych edukacyjnych brała udział w zespołach roboczych i grupach konsultacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących projektów partnerstw strategicznych oraz transferu innowacji.

Autorka i pomysłodawczyni licznych prezentacji i seminariów oraz konferencji na temat kształcenia zawodowego, staży i praktyk w przedsiębiorstwach, budowania partnerstw między szkołami a pracodawcami. Obecnie nadzoruje prace zespołu zajmującego się kształceniem zawodowym oraz edukacją dorosłych Programu Erasmus+, a także platformą na rzecz uczenia się osób dorosłych EPALE i Krajowego Centrum Europass. Pełni także funkcję Delegata Technicznego w organizacji WorldSkills Europe reprezentując kraj w działaniach związanych z udziałem drużyny narodowej w europejskim konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów i absolwentów szkół branżowych i zawodowych Euroskills.

Obszary tematyczne: kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych, staże i praktyki w przedsiębiorstwach, partnerstwa strategiczne, Euroskills.      

(19.02) Polska liderem programu Erasmus+ | Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski

Read More

Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.