Izabela Laskowska p.o. dyrektora Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Izabela Laskowska p.o. dyrektora Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Published

(19.02) Polska liderem programu Erasmus+ | Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski

http://www.glos.pl/node/20199

Share

Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.