Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

Opublikowany

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.

O wyzwaniach, jakie stoją przed polskim szkolnictwem branżowym oraz o możliwościach, jakie daje udział w największym i najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, rozmawiać będą w całej Polsce eksperci w ramach konferencji regionalnych Erasmus+ organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki z programu Erasmus+ i POWER

Pierwsze spotkanie z cyklu regionalnych konferencji programu Erasmus+ odbyło się w województwie kujawsko-pomorskim, w Grudziądzu. Budżet wniosków z tego regionu wynosi 4 mln euro, a łączny budżet Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach projektu wspierającego zmiany w kształceniu zawodowym to ponad 100 mln euro. W 2018 r. z województwa wpłynęło łącznie 40 wniosków o dofinansowanie projektów z tego sektora. W województwie kujawsko-pomorskim od 2014 roku realizowanych jest ponad 100 projektów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – z czego najwięcej w Bydgoszczy (27) i w Toruniu(9). Projekty konkursowe wspierające zmiany w kształceniu zawodowym zaplanowane na 2018 r. zakładają m.in. zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami poprzez tworzenie klas patronackich, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu. Erasmus+ to nie tylko program elitarny, czy skierowany do kilku wybranych szkół. Po to pojawiamy się w regionach, aby promować i zachęcać tych nieprzekonanych do aplikowania -powiedział dr Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie konferencji w Grudziądzu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, prowadzi działania informacyjno-promocyjne na temat programu na terenie całego kraju.

Osoby zainteresowane pozyskaniem takich funduszy mogą znaleźć podstawowe informacje na ten temat na stronie: www.erasmusplus.org.pl.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.
Polska liderem programu Erasmus+

temu

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.
Erasmus+ dla przedszkolaka i 82-latka

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 12 stycznia br. w Warszawie Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. Potencjalni beneficjenci mogli od ekspertów uzyskać bardzo precyzyjną wiedzę, jak aplikować o środki. Ci, którzy zrealizowali ciekawe projekty – mieli okazję się nimi pochwalić.
Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

temu

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.

Wybrano Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych. Będzie w nich można uzyskać informację na temat największego i najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego.