Kongres Rozwoju Systemu Edukacji
Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości  kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku  pracy. Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawują prof. dr  hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł  Poszytek. Co ważne, tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne  w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz w aktywności  społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji ważne miejsce zajmą europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji i organizowania systemów edukacji. Mowa  będzie również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich  programów w rozwój umiejętności. W trakcie dyskusji uczestnicy i  prelegenci poszukają odpowiedzi na pytanie, co powinny potrafić i  wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych. Uwaga  poświęcona zostanie nie tylko edukacji formalnej, ale również uczeniu  się pozaformalnemu i nieformalnemu, na różnych etapach życia.
kongres-edukacji.png
Istotnym zagadnieniem Kongresu będzie też restytucja szkolnictwa  zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona  zostanie również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności  nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.W trakcie Kongresu przedstawione zostaną założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+,  który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii  Europejskiej, czyli latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała  podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i  młodzieżowe. Dyskutanci zastanowią się, co sprawiło, że padła taka  propozycja? Czy należy się spodziewać nowości w programie po roku 2020?

Udział we wrześniowym wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i  decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających  realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także  nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe będzie pogłębienie dialogu  na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania.  Obecni będą także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których  edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

bnr.png
Kongresowi towarzyszyć będą wystawy, prezentacje i stanowiska   multimedialne, na których będzie można zapoznać się z ofertą Fundacji   Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Organizatorem  jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), od 25  lat zarządzająca w  Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi,  m.in. największym  unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem  Erasmus+. Pomaga w  ten sposób polskim szkołom i instytucjom edukacyjnym  poprawiać jakość,  atrakcyjność, adekwatność i dostępność kształcenia.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.