Liderzy zmieniają świat - XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Liderzy zmieniają świat - XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Przez blisko tydzień, od 3 do 7 września w Nowym Sączu i Krynicy spotkają się ci, którzy niebawem przejmą stery gospodarki i nauki – młodzi ludzie, którzy staną w pierwszej linii technologicznej innowacji i cywilizacyjnego rozwoju.
XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) jak co roku skupi przywódczą awangardę z całej Europy, tych, którzy tym razem skoncentrują się na kluczowych zagadnieniach związanych z ideą zmiany życia nowych pokoleń.
„Głównym wyzwaniem będzie pokazanie, na czym polega edukacja w dziedzinie rozwoju dobrego zarządzania zespołem, a w szczególności: nabycie kompetencji w dowodzeniu zespołami i motywowaniu ich członków przy jednoczesnym długofalowym zakresie ich działania; podnoszenie kompetencji w zarządzaniu przy równoległym samodoskonaleniu się, zarówno w odniesieniu do siebie, innych, jak i całego świata” – mówi dr Paweł Poszytek, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, współorganizator FEML.
36347363444_01c94c6f63_o.jpg
Forum to możliwość udziału w debatach i warsztatach, to szansa na wejście do środowisk, które inicjują idee zmieniające życie nowych pokoleń. Uczestnictwo w nim to możliwość wpływania na decyzje podejmowane w sprawach jutra całej Europy. Poprzez aktywny udział w Forum każdy lider nauczy się skuteczniej i sprawniej osiągać własne, nawet najbardziej ambitne i innowacyjne cele.
W czasie tegorocznej edycji Forum Młodych Liderów rozważać będziemy, jakiej Europy oczekujemy. Zastanowimy się, czy Europa 4.0 ma być wspólnotą opartą na równości, czy też powinna stawiać ponad wszystko interes jednostek. To nie jedyna tak niebagatelna kwestia. Nie zabraknie debat poświęconych drodze do Europy naszych marzeń – gdzie fundamentem będzie innowacyjna gospodarka przekładająca się wprost na rozwój państwa, a tym samym oddziałująca na rozwój i dobro jednostki.
Nie sposób odnosić się do powyższych zagadnień bez analizy, jaki będzie rynek pracy 4.0, w jaką stronę ewoluować będzie profesjonalizacja życia, ścisła i wysoka pod względem kompetencji specjalizacja w obrębie zawodów. I wreszcie, które z profesji przetrwają próbę czasu, a które znikną, ustępując nowym, pojawiającym się wraz z rozwojem technologicznym, a tym samym progresją cywilizacyjną.
37184059935_446dd903ec_z.jpg
Rozwój to edukacja, ciągłe dostarczanie wysoko kwalifikowanych kadr, te zaś to efekt wrażania nowych programów edukacyjnych. Edukacja 4.0 to wyzwanie czasu, to konieczność wzbudzania innowacyjnego myślenia wśród młodych pokoleń. Myślenia transgranicznego, wymiany doświadczeń, wskazania odmienności jako bazy do przyszłej spójności. Tego tematu w ramach Forum również nie zabraknie. To właśnie tutaj w obrębie edukacji pojęcie innowacja musi odnieść się do konkretów, negując tak często stosowanie go jako wygodnego, atrakcyjnego sloganu.
Przyszłość to nowe technologie, nowe narzędzia komunikacji i informacji, to wreszcie nowe możliwości otwierające niezakreślone dotąd horyzonty w szeroko pojmowanej kulturze. Umiejętność skutecznego komunikowania się to fundament przekazywania wiedzy, ta zaś leży u podstaw każdego rozwoju.
O tym wszystkim będziemy rozmawiać w czasie XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. To będzie czas, w którym młodzi opowiedzą, jaka jest ich Europa 4.0, jaką role widzą dla siebie w jej kreacji, a eksperci wskażą drogę, którą należy podążać, aby to wyzwanie zostało urzeczywistnione.
36369921063_c917340986_z.jpg
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.