Program - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji
Program - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Program - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Poniżej plan ramowy Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.
Pełna wersja Programu znajduje się w załączniku.

10:00 – 10:15 
Wystąpienia otwierające
dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

10:15 – 11:30
Część I       Ludzie i ich potencjał
Wykład: Kompetencje przyszłości
prof. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Wykład: Education – opportunities start here
Martine Reicherts, dyrektor Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (2015-2017)

Wykład: Badania prowadzone  przez FRSE nt. kompetencji nauczyciela oraz nt. mierzenia zakresu i  jakości współpracy między środowiskiem akademickim a otoczeniem gospodarczym oraz nt. badań losów stypendystów Erasmusa i Erasmusa+
dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 14:00
Część II       Pracownik w czasach rewolucji
Dyskusja panelowa cz.1: Zawód i jego przyszłość
Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"
Uczestnicy:
dr inż. Krzysztof Symela, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca, właściciel grupy Multico
dr Henryk Siodmok, prezes zarządu Grupy Atlas
dr hab. Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Badań Edukacyjnych

Dyskusja panelowa cz.2: Nowa gospodarka w oczach nowych pracodawców
Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"
Uczestnicy:
Maciej Panek, prezes PANEK CarSharing
Artur Wiza, wiceprezes zarządu, Asseco Poland S.A.
Marcelina Godlewska, chief operating officer, ABSL
Joanna Podgórska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju biznesu, PGNiG

14:00 – 15:00
Obiad

15:00 – 16:00
Część III       Wyzwania przyszłości
Wykład: Cyfryzacja – szansa i zagrożenie
dr Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Wykład: Przyszłość należy do świadomych i aktywnych obywateli
prof. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prezentacja: Erasmus+ po roku 2020
Sylwia Sitka, Komisja Europejska, Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury

16:00 – 16:15
Podsumowanie i zakończenie Kongresu

prof. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

16:15 – 17:00
Koncert
Załączniki

Pobierz wszystkie

Program Kongres Rozwoju Systemu Edukacji.pdf

pdf | 183 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.