Język obcy kluczem do przyszłości - Europejski Dzień Języków

Język obcy kluczem do przyszłości - Europejski Dzień Języków

Opublikowany

W czasach globalizacji i otwartych granic znajomość języków obcych jest już nie tyle normą, co właściwie koniecznością. Obchodzony corocznie 26 września Europejski Dzień Języków (EDJ) z jednej strony ma uzmysłowić, jak wielkim bogactwem lingwistycznym charakteryzuje się Stary Kontynent, a z drugiej stanowi okazję do wskazania dróg edukacyjnych dających możliwość podnoszenia kompetencji językowych. Dla nas, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, to czas, aby przedstawić obszerną ofertę w tym zakresie.

logotypy.png

Różni, a tacy sami

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Europa to kontynent, na którym posługujemy się aż 200 językami, z których 24 uznaje się za języki urzędowe Unii Europejskiej. W gronie tych dwóch setek języków 60 stanowi charakterystyczną odrębność regionalną, a całość dopełniają języki mniejszości narodowych.  Europejski Dzień Języków to okazja do popularyzowania faktu zróżnicowania językowego na naszym kontynencie oraz promocji różnorodności w tej sferze, także w szeroko pojmowanym aspekcie kultury: literatury, filmu, teatru, publikacji fachowych. Nadrzędną ideą przyświecającą ustanowieniu 26 września Europejskim Dniem Języków było promowanie nauki języków obcych oraz podnoszenia kompetencji językowych bez względu na wiek. Oczywistym jest, że znajomość każdego kolejnego języka obcego to zwiększenie szans na kontakty werbalne z naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami, atut przy poszukiwaniu pracy czy wreszcie możliwość rozwoju w aspekcie przedsiębiorczości.

Odrobina historii

Europejski Dzień Języków ustanowiły w 2001 r. Komisja Europejska i Rada Europy. Już liczba 800 milionów mieszkańców z 47 państw, które reprezentują te organizacje, robi wrażenie. Każdorazowo w przygotowania Europejskiego Dnia Języków angażują się liczne instytuty i stowarzyszenia zarówno z sektora kultury, jak i sfery nauki języków obcych. Nie brak w tym gronie szkół i uczelni wyższych. Corocznie ta lista się wydłuża i jest to wypadkowa zarówno rosnącej świadomości konieczności osobistego rozwoju w tej dziedzinie, jak i poszerzającej się z roku na rok oferty umożliwiającej podjęcie nauki bądź doskonalenia umiejętności posługiwania językiem obcym. Rada Europy stoi na stanowisku, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Właśnie ta różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu i dlatego podejmowane są starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Co nas czeka?

Zarówno w samo święto języków, jak i podczas tygodni poprzedzających EDJ i następujących po 26 września organizowane są na terenie całej Europy okolicznościowe debaty, konferencje, kursy językowe, nie brak rozmaitych gier i konkursów. Tej tematyce poświęcane są liczne audycje radiowe, a wszystko po to, aby do jak najszerszego grona dotrzeć z ideą podnoszenia kwalifikacji poprzez poznawanie i zgłębianie kolejnego języka obcego.

Oferta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Myśleć należy globalnie, ale działać lokalnie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi liczne działania popularyzujące naukę języków obcych. W tym kontekście wszystkie programy obejmujące staże zagraniczne, w tym realizowane pod szyldem programu Erasmus+, de facto za jeden z głównych celów stawiają podnoszenie kwalifikacji w komunikacji w językach obcych. Chodzi m.in. o przełamywanie oporu w komunikowaniu się w języku innym niż ojczysty, a tym samym w przyszłości, zwiększenie szans na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia, komfortowe wejście w dorosłe, samodzielne życie.

Owocem naszej pracy jest czasopismo dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole” obejmujące zakresem publikacji zagadnienie nauki języków obcych na wszelkich poziomach. Nie brak w nim porad metodycznych, informacji o nowościach informatycznych i technologicznych, szeroko omawiane są nowości wydawnicze, jak również wyniki badań i analiz językowych. Anonsujemy tam wszystkie wydarzenia, konferencje i konkursy, liczne z nich relacjonujemy. Inną formą promowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji nauki języków obcych jest konkurs European Language Label procentujący zdobyciem europejskiego certyfikatu jakości w dziedzinie edukacji językowej. Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych to certyfikat będący wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia, promującym osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce jest rówieśnikiem Europejskiego Dnia Języków, bowiem przyznawany jest od 2001 r. Wpisuje się on w główne idee EDJ, tj. promuje:
- rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
- motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
- rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych; - uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
- promowanie wielo- i różnojęzyczności.

W misję popularyzacji nauki języków obcych wpisuje się także pośrednio Europejski Korpus Solidarności. Ta nowa inicjatywa Unii Europejskiej umożliwia młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. Fakt poszerzania kompetencji językowych w tym wypadu jest bezsporny.
logoeks.png

Udostępnij

Powiązane artykuły
Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.. Głównym celem wydarzenia jest promocja kształceni
Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności

temu

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności Zamek Ujazdowski Warszawa, 30 października 2018. Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rze
Konkurs Selfie+ 2018

temu

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji  Rozwo
Sukces i doświadczenie – EuroSkills 2018

temu

10 października 2018 roku, w Warsaw Trade Tower, odbyło się spotkanie podsumowujące udział reprezentacji Polski w EuroSkills 2018 w Budapeszcie.. W pierwszej części – briefiengu prasowym - wzięli udział reprezentujący nasz kraj uczestnicy zawodów, ich trenerzy i eks
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.