EDUinspiracje 2018 - podziel się sukcesem!

EDUinspiracje 2018 - podziel się sukcesem!

Opublikowany

Konkurs EDUinspiracje 2018 roku odbywa się po hasłem „Podziel  się sukcesem!”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów  edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie,  jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się  swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Cele konkursu:
- wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
- promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
- wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
- promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Nominacje        
Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu. Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych –  biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej  będą przeprowadzać przedstawiciele FRSE.
W każdej z poniższych kategorii nominowanych będzie 5 projektów:
Edukacja szkolna;
Szkolnictwo wyższe;
Edukacja zawodowa;
Edukacja dorosłych;
Edukacja pozaformalna młodzieży;
PO WER - Edukacja szkolna i Edukacja zawodowa;
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;
Informacja europejska dla młodzieży;
Kategoria specjalna: 25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


logotypy.png
Kryteria oceny
Kluczowymi parametrami, które wpływać będą na wybór laureatów będzie znaczenie w kontekście na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla jego uczestników, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej. Nie mniej istotnym będzie ocena w zakresie działań upowszechniających, czyli  jak zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów.

Innym istotnym elementem ocenianym jest wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko, oraz to, czy działania były inspiracją dla innych. Nie bez znaczenie będzie aspekt wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania.

We wszystkich projektach w których FRES jest operatorem, istotnym jest kolejny z ocenianych elementów, czyli innowacyjność. Premiowane będą projekty wyróżniające się wśród innych o podobnej charakterystyce, zapewniające wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań.

Kolejnym atutem będą możliwości przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań, czyli to, w jak bardzo wykorzystywane są rezultaty projektu, to jak są one postrzegane przez innych oraz – co z punktu widzenia promocji całego przedsięwzięcia jest kluczowe - jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych potencjalnych, przyszłych beneficjentów. Nie bez znaczenie jest również trwałość oddziaływania projektu.
Przechwytywanie.JPG

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Regulamin-EDUinspiracje-2018.pdf

pdf | 470 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

temu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.. Głównym celem wydarzenia jest promocja kształceni
Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności

temu

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności Zamek Ujazdowski Warszawa, 30 października 2018. Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rze
Konkurs Selfie+ 2018

temu

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji  Rozwo
Sukces i doświadczenie – EuroSkills 2018

temu

10 października 2018 roku, w Warsaw Trade Tower, odbyło się spotkanie podsumowujące udział reprezentacji Polski w EuroSkills 2018 w Budapeszcie.. W pierwszej części – briefiengu prasowym - wzięli udział reprezentujący nasz kraj uczestnicy zawodów, ich trenerzy i eks
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.