III Forum Edukacji Dorosłych 
III Forum Edukacji Dorosłych 

III Forum Edukacji Dorosłych 

Czas zmian, czas wyzwań

Rewolucja przemysłowa 4.0 i nieuchronnie nadchodząca, zbudowana na fundamencie sztucznej inteligencji rewolucja 5.0 to czas wyzwań wymuszający na wszystkich nieustające podnoszenie kompetencji. Rzeczywistość pokazuje, że nauka przestała być domeną młodych, czego najlepszym dowodem jest zespół programów operacyjnych adresowanych do osób dorosłych. Dedykowana temu zagadnieniu będzie III edycja Forum Edukacji Dorosłych, które odbędzie się w Warszawie 23 listopada.
II Forum Edukacji Dorosłych

II Forum Edukacji Dorosłych

Forum Edukacji Dorosłych jest organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w Polsce Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE. Forum stanowi okazję, by wspólnie z ekspertami określić wyzwania, które stoją przed współczesną edukacją dorosłych. W poprzednich edycjach szukano odpowiedzi na pytanie odnoszące się do edukacji pozaformalnej i jej wpływu na budowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Analizowana była kwestia rozwoju kluczowych kompetencji osób dorosłych w kontekście szansy dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Wykazano, jak istotna jest współpraca i wymiana doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych. Nie pominięto problematyki innowacyjnych projektów unijnych i współpracy międzynarodowej we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych. Najistotniejszym zagadnieniem było wykorzystanie platformy EPALE w rozwoju zawodowym przez specjalistów w obszarze edukacji dorosłych. O konieczności takiego działania najlepiej świadczą wyniki badań PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych. Nie pozostawiają one wątpliwości w kwestii konieczności nieustających działań w obrębie edukacji dorosłych. 20 proc. dorosłych Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25 proc. dorosłych nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jednocześnie za mało osób dorosłych uczestniczy w edukacji przez całe życie. Według danych Eurostatu, w Polsce w 2015 r. tylko 3,5 proc. osób w wieku 25-64 lat uczestniczyło w edukacji formalnej lub pozaformalnej na cztery tygodnie przed badaniem. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 10,7 proc., natomiast celem wyznaczonym w Strategii 2020 jest poziom 15 proc. W związku z tym zarówno przed Polską, jak i przed UE stoją wyzwania w tym obszarze.
W tym roku skupimy się na edukacji dorosłych jako procesie. Przeanalizujemy każdy z jego etapów - od motywowania dorosłego do podjęcia aktywności edukacyjnej, przez zbadanie jego potrzeb, po kreatywne zaprojektowanie szkolenia. Porozmawiamy o ewaluacji i sposobach wykorzystania jej wyników, pokażemy jak promować działania edukacyjne oraz przedyskutujemy jak buduje się wartościowe relacje z osobą uczącą się w różnych środowiskach (w społeczności lokalnej, na uniwersytecie ludowym czy w miejscu pracy).
program_fed_3.jpg
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.