II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 18.09.2019 r.