Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji. Ponadto w latach 2007-2013 uczestniczyła w realizacji pro...
Nasi eksperci

Alicja Pietrzak, Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze e...
Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji  rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS  jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego,  zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, p...
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language  Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji  programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+).  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca...
Liliana Budkowska,  Dyrektor  Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji. Ponadto w latach 2007-2013 uczestniczyła w realizacji pro...
Nasi eksperci

Alicja Pietrzak, Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze e...
Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji  rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS  jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego,  zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, p...
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language  Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji  programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+).  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca...