Izabela Laskowska p.o. dyrektora Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

temu

Liliana Budkowska dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

temu

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN  ds.  awansu zawodowego nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w  zakresie pracy z dorosłymi, polegającej na kształceniu tych osób podczas  kursów, warsztatów, seminariów, konferencji (obszary tematycz
Agnieszka Rybińska

temu

Alicja Pietrzak dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

temu

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze e
Beata Skibińska dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego

temu

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji  rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS  jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego,  zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, p
Andrzej Wyczawski, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE

temu

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania  zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków  pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.Jako administra
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

temu

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language  Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji  programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+).  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca
Nasi eksperci

temu

Izabela Laskowska p.o. dyrektora Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

temu

Liliana Budkowska dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

temu

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN  ds.  awansu zawodowego nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w  zakresie pracy z dorosłymi, polegającej na kształceniu tych osób podczas  kursów, warsztatów, seminariów, konferencji (obszary tematycz
Agnieszka Rybińska

temu

Alicja Pietrzak dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży

temu

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze e
Beata Skibińska dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego

temu

Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji  rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS  jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego,  zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, p
Andrzej Wyczawski, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE

temu

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania  zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków  pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.Jako administra
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

temu

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language  Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji  programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+).  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca