raporty
Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna sp

27 października 2017

raporty
Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i  pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach  mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim  2014/15, ale część,

27 października 2017

raporty
Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ  projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie,

27 października 2017

raporty
Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu  Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w  sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania  dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych bada

27 października 2017

raporty
Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze  kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych  działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony  jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawo

27 października 2017

eksperci
Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim.Od 2004 roku rozpoczęła działalność w obszarze e

25 października 2017

eksperci
Z wykształcenia magister ekonomii. Działalność w sektorze edukacji  rozpoczęła w roku 1991. W latach 1991-2000 związana z programem TEMPUS  jako programem bezzwrotnej pomocy dla polskiego szkolnictwa wyższego,  zajmowała się kolejno: wyjazdami stypendialnymi studentów, p

25 października 2017

eksperci
Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania  zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków  pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.Jako administra

25 października 2017

eksperci
W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language  Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji  programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+).  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca

25 października 2017

Aktualności
300 uczestników, ponad 20 panelistów z Polski i Europy, 2  sesje plenarne i 3 panele dyskusyjne – tak można podsumować konferencję  zorganizowaną 25 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  zatytułowaną „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania,  

3 października 2017

2
3
4
5
6
7
8
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.